Ceturtdiena, 25. jūlijs 2024
Par kompāniju Programmas Iestāšanās noteikumi Semināri Grāmatvežu klubs Pasniedzēji Partneri Kontakti
 2007. gadā realizētie semināri un kursi
 
Nr. Datums Seminārs Stundas Pasniedzējs
52. 7. decembris "Pamatlīdzekļi" 5 G.Ivanova
51. 26. novembris ACCA kvalifikācijā "Starptautisko Finanšu Pārskatu Diploms" (Diploma in International Financial Reporting) 80 B.Kolmakovs
50. 21. novembris "Latvijas Grāmatvedības Standartu piemērošana praksē" 40 R.Fedjko
49. 07. novembris "Finanšu instrumentu tirgus" 32 A.Makijenko, M.Kudinskaja
48. 05.-06. novembris   "Tirgus risku pārvaldīšanas un analīzes metodes komercbankā" 16 M. Buhtins
47. 01., 02. novembris "Nodokļu piemērošana darījumos ar nerizedentiem" 10 J.Bespaļko
46. 31. oktobris "Latvijas Grāmatvedības Standartu piemērošana praksē" 40 V.Dziļuma
45. 26. oktobris "Uzkaites jautājumi Latvijas gramatvedības standartu skatījumā" 5 M.Grebenko
44. 13. oktobris "Starptautiskie Finanšu Pārskatu Standarti" 64 R.Fedjko
43. 02., 05. oktobris "Jaunumi nodokļu normatīvajos aktos  gadā" 10 J.Bespaļko
42. 02. oktobris "Starptautiskie Finanšu Pārskatu Standarti" 64 R.Jozuus
41. 02. oktobris "Finanšu menedžments" 64 R.Tereško
40. 21. septembris "Finanšu menedžments" 64 S.Saksonova
39. 20. septembris "Starptautiskie Finanšu Pārskatu Standarti" 64 G.Inuse
38. 17. septembris "Starptautiskie Finanšu Pārskatu Standarti" 64 S. Saksonova
37. 05. septembris "Finanšu instrumentu tirgus" 32 A.Makijenko, M.Kudinskaja
36. 31. augusts "Izmaiņas Staptautiskajos Finanšu Pārskatu Standartos (SFPS) 8 B.Kolmakovs
35. 30. augusts "Starptautiskie Audita Standarti. Auditoru ētika" 8 B.Kolmakovs
34. 27.- 28. augusts "Finanšu instrumenti: definīcijas, novērtēšana, uzskaite un informācijas atklāšana"  16 B.Kolmakovs
33. 23.- 24. augusts "Auditoru ētika un profesionalais kodekss" 16 R. Ilisson
32. 20.- 21. augusts "Bāzele 2 un Kapitala Prasības Direktīvas" 16 R. Ilisson
31. 16. augusts "Latvijas Grāmatvedības Standartu piemērošana praksē" 40 R.Fedjko
30. 15.- 16. augusts "Finanšu pārskatu audita īpatnības SFPS" 16 B.Kolmakovs
29. 19. -20. jūlijs "Opericionālo risku pārvaldīšsnas sistēma komercbankā- kā iekšējās kontroles sistēmas sastāvdaļa" 16 M.Buhtins
28. 19. jūlijs "Starptautiskais Finanšu Pārskatu Standarts 39: Finanšu instrumenti: 8 R. Ilisson
27. 16.- 17. jūlijs "Modernas metodes procentu riska un likviditātes pārvaldīšanai un scenāriju analīzei" 16 M.Buhtins
26. 04. jūlijs "Finanšu instrumentu tirgus" 32 A.Makijenko, M.Kudinskaja
25. 19.- 20. jūnijs "Pēdējās izmaiņas Starptautiskajos Finanšu Pārskatu Standartos (SFPS). SFPS 39 - Finanšu instrumenti" 16 R.Ilisson
24. 12.- 13. jūnijs "Auditoru ētika un profesionālais kodekss" 16 R.Ilisson
23. 16. maijs "Finanšu instrumentu tirgus" 32 A.Makijenko, M.Kudinskaja
22. 07.- 08. maijs "Risku menedžments komercbanku vadīšanas sistēmā" 16 N.Sokolinskaja
21. 26. aprīlis "Uzskaites īpatnības celtniecības uzņēmumos" 5 R.Fedjko
20. 19. aprīlis "Naudas plūsmas atskaite" 5 R.Fedjko
19. 11. aprīlis "Finanšu instrumentu tirgus" 32 A.Makijenko, M.Kudinskaja
18. 30. marts "Finanšu menedžments" 64 S.Saksonova
17. 22. un 29. marts "Budžeta sasrādīšana un analīze finanšu un uzņēmējdarbību risku novērtēšanai" 16 S. Saksonova
16. 16. marts "Pamatlīdzekļu uzskaite saskaņā ar 7. LGS prasībām" 5 M.Grebenko
15. 09. marts "Finanšu menedžments" 64 S.Saksonova
14. 08.- 09. marts "Investīviju projektu novērtēšana celtniecībā" 16 D.Rjabih
13. 07. marts "Finanšu instrumentu tirgus" 32 A.Makijenko, M.Kudinskaja
12. 29. februāris "Starptautiskie Finanšu Pārskatu Standarti" 64 R.Jozuus
11. 23. februāris "Budžeta sastādīšana un analīze finanšu un uzņēmējdarbības risku novērtēšana" 8 S.Saksonova
10. 22. februāris "Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanas metodika" 8 S. Saksonova
9. 21. februāris "Starptautiskie Finanšu Pārskatu Standarti" 64 R.Fedjko
8. 20. februāris 2006. gada pārskatu sagatavošana" 5 G.Ivanova
7. 17. februāris "Starptautiskie Finanšu Pārskatu Standarti" 64 R.Jozuus
6. 08.- 09. februāris "Investīciju projektu novērtēšana celtniecībā" 16 D.Rjabih
5. 08. februāris "Jaunumi nodokļu likumdošanā: uzņēmuma ienākuma nodoklis pievienotā nodokļa vērtībai" 5 J.Bespaļko
4. 02. februāris "Starptautiskie Finanšu Pārskatu Standarti" 64 R.Tereško
3. 01. februāris "Izmaiņas nodokļu likumdošanā" 5 O.Lukašina
2. 01. februāris "Aktuālie jautājumi UIN deklarācijas aizpildīšanā"  5 V.Usoviča
1. 30.- 31. janvāris "Investīciju projektu komerciālās novērtēšānas prakse" 16 D.Rjabih
 
Statistika
"MKC Vērtspapīri" strādā jau 20 gadus. Kopējais klausītāju skaits sastāda 15000 cilvēku.
2020. gads
2019. gads
2018. gads
2017. gads
2016. gads
2015. gads
2014. gads
2013. gads
2012. gads
2011. gads
2010. gads
2009. gads
2008. gads
2007. gads

Atsauksmes
"...Uzskatu, ka mans lielākais ieguvums kursu rezultātā ir iegūtās zinašanas, ja tās piemirsīsies, tad paliks jebkurā laikā izmantojams izdales materiāls par SGS un ļoti labas atmiņas gan par pasniedzēju, gan par kolēģiem. Jo mācību procesā bija ļoti laba apkārtējā gaisotne jeb aura, savstarpēja sapratne, kas ir ļoti būtiski. ..."

Sīkāk
Šo kompāniju darbinieki ir mācījušies
Šo kompāniju darbinieki ir mācījušies "MKC Vērtspapīri" pēc IPFM (Profesionālo Finanšu Menedžera Institūta, Lielbritānija) programmām:

Sīkāk
"MKC Vērtspapīri" piedāvā saviem absolventiem un klausītājiem izmantot sekojošas mājas lapas sadaļas:

Prese par mums
Fotogalerija
Vakances
Galvenā Jaunumi Atsauksmes Lapas karte Forums e-pasts